dvr ข่าวนักเรียน นักศึกษา
 • [ 20 พฤศจิกายน 61 ] ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ แบบปกติ และแบบโควตา ปีการศึกษา 2562
 • [ 12 พฤศจิกายน 61 ] แผนการรับนักเรียน (โควตา) หลักสูตร ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2562
 • [ 1 พฤศจิกายน 61 ] ตัวอย่างรูปเล่มรายงานผลกิจกรรมชมรม 2/2561
 • [ 10 ตุลาคม 61 ] ข้อกำหนดกติกาและเกณฑ์มาตราฐานการให้คะแนน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
 • person ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  Card image cap

  นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

  live_tv ข่าวประชาสัมพันธ์

  เรียนดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

  300 ถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
  โทรศัพท์ 032-425557