شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر در نظر دارد تامین قطعات یدکی ایستگاه گاز نیروگاه را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به فروشنده... ادامه

به گزارش روابط عمومی شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر ،کارگاه آموزشی  MINI PLC LOGO در محل نیروگاه درحال برگزاری می باشد... ادامه

به گزارش روابط عمومی شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر، مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل نیروگاه زاگرس کوثر صبح

نیروگاه زاگرس کوثر در بهار 1396 موفق به ثبت رکورد آمادگی تولید برق به میزان 1156249 مگاوات ساعت بر اساس صورتحساب بازار برق گردید.

نیروگاه زاگرس کوثر در بهار سال جاری موفق به تولید 750785 مگاوات ساعت به صورت خالص شد

صفحات